Duurzaam aanbesteden en circulair bouwen: een perfecte combinatie!

Iedereen praat tegenwoordig over duurzaamheid. Het is een modewoord geworden dat in allerlei contexten wordt gebruikt. Maar wat betekent het eigenlijk als we het hebben over duurzaam aanbesteden en circulair bouwen? Laten we eens duiken in deze twee concepten en zien hoe ze samen een perfecte combinatie kunnen vormen in de bouwsector.

De bouwsector is een belangrijke speler als het gaat om het beïnvloeden van onze omgeving. Daarom is het van vitaal belang dat we manieren vinden om deze sector te verduurzamen. Een manier om dit te doen is door middel van duurzaam aanbesteden en circulair bouwen. Maar wat betekenen deze termen precies?

Wat is duurzaam aanbesteden?

Duurzaam aanbesteden gaat over het maken van keuzes die niet alleen economisch voordelig zijn, maar ook rekening houden met milieu-impact en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het kan variëren van de selectie van milieuvriendelijke materialen tot het promoten van eerlijke arbeidspraktijken in de hele toeleveringsketen.

Circulair bouwen uitgelegd

Als we spreken over circulair bouwen, hebben we het over een benadering die gericht is op het minimaliseren van afval en het maximaliseren van het hergebruik van materialen. In plaats van te denken aan een ‘einde-van-leven’-scenario voor gebouwen, houdt circulair bouwen in dat we gebouwen zien als ‘banken’ van materialen die kunnen worden hergebruikt en gerecycled.

Verschillen tussen traditioneel en circulair bouwen

Traditioneel bouwen richt zich vaak op de kortetermijnkosten en -voordelen. Circulair bouwen daarentegen, kijkt naar de levenscyclus van een gebouw en probeert de milieu-impact te minimaliseren door het hergebruik en de recycling van materialen te maximaliseren. Hoewel dit op de korte termijn duurder kan zijn, zijn de langdurige besparingen en milieuvoordelen aanzienlijk.

Voordelen van de combo

Door duurzaam aanbesteden te combineren met circulair bouwen, kunnen bedrijven niet alleen hun ecologische voetafdruk verminderen, maar ook hun operationele kosten verlagen. Bovendien kunnen ze een groener imago opbouwen, wat aantrekkelijk kan zijn voor moderne consumenten die steeds milieubewuster worden.

Praktijkvoorbeelden

In Nederland zijn er al verschillende bedrijven die met succes duurzaam aanbesteden en circulair bouwen hebben geïmplementeerd. Ze hebben bewezen dat deze benadering niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor de bedrijfsresultaten.

Hoe bedrijven succes boeken

Bedrijven die succes hebben geboekt met duurzaam aanbesteden en circulair bouwen hebben dit gedaan door duidelijke doelstellingen te stellen, medewerkers op te leiden over de voordelen van duurzaamheid en samen te werken met leveranciers die dezelfde waarden delen. Deze bedrijven zijn een inspiratie voor anderen in de sector om deze benadering te volgen.